ناگفته ها

انتخاب زیبا برابر با زندگی زیبا

ناگفته ها

انتخاب زیبا برابر با زندگی زیبا

بایگانی

۱۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • مجتبی عبدی

دی ماهی که باشی عالم و آدمو به راحتیِ آب خوردن درک می کنی...!

اما دریغ از یه درک کوچولو واسه خودت…!


  • مجتبی عبدی

کار مردان...

۲۵
خرداد

خواجه عبداله انصاری فرمود :

بدان که ، نماز زیاده خواندن ، کار پیرزنان است

و روزه فزون داشتن ، صرفه ی نان است 

و حج نمودن ، تماشای جهان است .

اما نان دادن ، کار مردان است...

  • مجتبی عبدی
  • مجتبی عبدی

سکوت سرد

۲۴
خرداد
  • مجتبی عبدی

محبت

۲۳
خرداد

  • مجتبی عبدی
برای مشاهده سایتهای معتبر کسب بیت کوین اینجا را کلیک کنید.
  • مجتبی عبدی

برای آموزش و کسب درآمد اینترنتی اینجا کلیک کنید.

  • مجتبی عبدی


خدایا! دنیا پراز هیاهوست!

می ترسم بین این همه صدا،گم بشوم!

هزاران رنگ،هزاران چشم!از کدام راه باید بروم؟

نکند:بیراهه بروم و از کاروان جا بمانم؟؟؟

نکند:یادم برود که میان این همه رنگ فقط باید رنگ یکرنگی را بخواهم!

خدایا:نمیخواهم همه ی کارهای دنیا را بیاموزم!

خدایا:نمیخواهم چون طفلان سرگرم هزار بازیچه باشم!

خدایا:نکند خوابم ببرد و خواب بمانم!

بعدا نوشت:اندوه‌ها در من شعله‌ور است وابرها در من در حال بارش

نیمی آتشم نیمی باراناما بارانم آتشم را خاموش نمی‌کند!!!

  • مجتبی عبدی

برای دشمنان خود نیز عشق و دعا


 بفرستید...


زیرا با این کار آرامش را به خود هدیه 


کرده اید.


   آن زمان است که خداوند

  دوستتان دارد.


وین دبلیودایر

  • مجتبی عبدی